Islamitische namen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.7/5 (115 votes cast)

De naamgeving is één van de belangrijkste zaken in iemands leven, want het is de naam waarmee hij of zij aangesproken wordt. De islam moedigt het geven van een naam daarom zeker aan. Sterker nog: de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) moedigde het geven van mooie en goede namen aan. Wel is het goed om stil te staan bij de regelgeving met betrekking tot het geven van Islamitische namen. Er zijn namen die aanbevolen zijn door de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem), maar er zijn ook namen die hij verboden of afgekeurd heeft.

Islamitische namen zijn veelal Arabische namen, maar worden ook wel als Marokkaanse namen of Turkse namen aangeduid. Kenmerkend voor deze namen is dat het namen zijn die Allah behagen en er dient dus voor zulke namen gekozen te worden. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is het beste voorbeeld, dus om Allah te behagen dient hij gevolgd te worden, ook bij het toekennen van namen. In dit artikel daarom een overzicht de goede namen, de verboden namen en de afgeraden namen.

Goede namen

Een belangrijke islamitische richtlijn bij het kiezen van een naam is dat het een goede naam dient te zijn. Dit zijn de namen die geliefd zijn bij Allah en dit zijn de namen die gekozen zouden moeten worden. Het is zelfs zo dat de Profeet (vrede zij met hem) de naam van iemand veranderde wanneer de naam een slechte betekenis had. Zo was er een metgezel die Hazn heette, wat ruw betekent. De Profeet (vrede zij met hem) zei hem zijn naam te veranderen in Sahl. (Overgeleverd door Muslim).

In deze overlevering is ook te zien dat de naam van een persoon invloed heeft op hem of haar. De metgezellen vertelden namelijk over hem dat zij ruwheid in hem opmerkten (in zijn karakter). De man weigerde overigens om zijn naam te veranderen. Hij zei: “Ik zal niet de naam veranderen die mijn vader mij heeft gegeven.”

Er zijn vier categorieën goede namen:

 1. De namen van Allah
 2. De namen van Profeten
 3. De namen van rechtschapen personen
 4. Namen met een goede betekenis

De Namen van Allah

Alle Namen van Allah mogen als naam gebruikt worden, zolang er ‘Abd (dienaar) voor vermeld wordt, zoals bij Abderrahmaan (dienaar van de genadevolle) of Abdullah (dienaar van Allah). Het zijn tevens deze twee namen die uitverkoren zijn tot de beste namen. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei immers: “Voorzeker, de beste en geliefste namen bij Allah zijn: Abdullah en Abderrahmaan…” (Moeslim).

Deze namen worden ook wel namen van Ubudiyah genoemd (namen van aanbidding). Hoewel deze twee namen het beste zijn, zijn namen als Abdelaziz, Abdelhakim, Abdelhamid en dergelijke ook goede namen, die gewoon gebruikt kunnen worden.

Er zijn ook Namen van Allah die gebruikt mogen worden zonder de vermelding van ‘Abd ervoor. Dit mag alleen wanneer de mens over de eigenschap kan beschikken waar de naam naar verwijst (in beperkte mate, want niemand is gelijk aan Allah). Dit geldt bijvoorbeeld voor de naam As-Sami. Allah is de Alhorende, Hij kan alles horen. De mens kan ook horen, hoewel het gehoor van de mens beperkt is.

De namen van Profeten

Het is toegestaan om de naam van onze Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) te gebruiken. Hij zei: “Gebruik mijn naam na mij.” (Bukharie). De naam Mohammed mag dus gebruikt worden of één van de andere namen die aan hem toegekend zijn.

Ook de namen van andere Profeten zijn goed om te gebruiken. Alle Profeten waren rechtschapen personen die zich voor Allah ingezet hebben. Het waren sterke personen die een groot voorbeeld zijn voor ons door hun godsvrucht, hun geduld, hun kracht en meer sterke eigenschappen. Zij hebben zich ingezet om de boodschap van Allah over te brengen op de mensen in hun tijd.

Bekijk hier de namen van Profeten.

De namen van rechtschapen personen

Dit zijn de namen van de mensen die zich inzetten voor het geloof. Het kunnen de namen zijn van de eerste vier khaliefen (islamitische leiders), de metgezellen, degenen die na hen kwamen, geleerden of andere rechtschapen personen. Na de Profeten zijn zij de beste mensen, waardoor het goed is om hun namen te gebruiken.

Namen met een goede betekenis

Een vierde soort naam die toegestaan is om te gebruiken, zijn de namen met een goede betekenis, maar gepaste betekenis. Voorbeelden van dergelijke namen zijn: Yasmin (jasmijn), Warda (roos), Jamal (mooi).

Verboden namen

Namen die niet toegestaan zijn om te gebruiken voor mensen, zijn:

Namen die enkel voor Allah te gebruiken zijn

Bepaalde Namen van Allah mogen niet gebruikt worden zonder vermelding ‘Abd (dienaar) of een dergelijke term. Het gaat hier om Namen die alleen aan Allah toegekend kunnen worden en niet aan mensen. Zo is de Naam Samad alleen bruikbaar voor Allah, want het laat Zijn onafhankelijkheid zien, Allah heeft niemand nodig, terwijl iedereen Hem nodig heeft. Dit geldt niet voor de mens, ieder mens heeft Allah nodig.

Namen van Allah die niet gebruikt mogen worden zonder vermelding van ‘Abd ervoor, zijn: As-Samad (de Onafhankelijke van Wie alles afhankelijk is), Al-Ahad (de Enige), Al-Gaaliq (de Schepper), Ar-Razaaq (de Voorziener), Al-Jabbaar (de Absolute), Al-Awwal (de Eerste), Al-Agir (de Laatste), Al-Mutakabbir (de Majestueuze) en Allam al Ghuyub (de Kenner van het ongeziene). (Opgesomd door Ibn Al-Qayyim in Tuhfat al-Mawdud).

Namen die overgave aan een ander dan Allah inhouden

Het is niet toegestaan om een naam te gebruiken die inhoudt dat iemand zich aan een ander dan Allah overgeeft. Het is dus bijvoorbeeld niet toegestaan om de naam Abdesshams (dienaar van de zon) te gebruiken.

Namen van slechte personen

Ook is het niet toegestaan om een naam te gebruiken waarmee een slecht iemand bekend staat. Enkele voorbeelden van dergelijke namen zijn: Shaitaan, Firaun en Qaroen.

Afgeraden namen

De volgende soorten namen zijn afgeraden om te gebruiken:

 • Een naam met een slechte of lelijke betekenis
 • Een naam waaraan Ad-Dien of Al-Islam aan toegevoegd wordt, zoals Noor-al-islaam, Shams ad-dien
 • Namen die de Naam van Allah bevatten, behalve Abdellah
 • Een naam die het woord Ar-Rasoel bevat
 • Namen van engelen
 • Namen van letters waar verzen uit de Koran mee beginnen, zoals Ya-seen en Ta-Ha.
 • Namen die oorzaak kunnen zijn van bespotting
 • Namen met een seksuele of uitdagende betekenis
 • Namen van bekende personen, zoals acteurs, zangers, vanwege die persoon (het is wel toegestaan als degene een mooie naam heeft, maar dan niet vanwege de persoon, maar vanwege de betekenis van de naam)
 • Het kiezen van een naam van iemand die zich bezighoudt met verdorvenheden
 • Namen die betrekking hebben op zondige zaken, zoals Sariq (dief) of Zalim (zondaar).
 • Een diersoort als naam gebruiken die bekend staat om negatieve eigenschappen

Deze namen zijn afgeraden, maar wanneer iemand een afgeraden naam heeft gekregen van zijn familie vroeger, en hij is ermee opgegroeid en het is moeilijk om zijn naam te veranderen, dan is dit niet nodig.

Islamitische namen, 3.7 out of 5 based on 115 ratings
De Blije Doos 500x500